Suullisen kielitaidon automaattinen arviointi kotimaisissa kielikonteksteissa

Automatic assessment of L2 Finnish and Swedish speaking skills