Opiskelija palauttaa Moodlessa tiedoston Turnitin-tehtävään 3a5e6de8a693456c9f3034d679fa045e

Opiskelijan tärkeimmät toiminnot Turnitin-tehtävänpalautuksessa Moodlessa.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Opiskelijan kirjallinen ohje: http://r.jyu.fi/turnitin -sivustolla