Wiki yhteiskirjoittamisessa 2df5c8ea25f74150bcf2b5ad37e7c7d1

Ryhmä työstää yhdessä kirjoitelmaa, esim. ryhmän oppimispäiväkirja. Huom. suositus: ryhmä luo uusia sivuja, jotta useampi voi samanaikaisesti kirjoittaa.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.