XPV0018 Puheviestinnän perusteet Mörsky3 s22

Työpajat 1 ja 2
Ohjelma Työpaja1 ryhmä 1 ja 2
Henna Sonja ja Tino
Ohjelma Työpaja 1 ryhmät 3 ja 4
Ryhmäkeskustelut
Ohjelma Työpaja1 ryhmät 5 ja 6
Ryhmäkeskustelut
Ohjelma Työpaja 2
kaikki ryhmät