Tieto käyttöön - Näkökulmia avoimeen julkaisemiseen (Kettunen)

Tieto käyttöön - Näkökulmia avoimeen julkaisemiseen
FT Reetta Kettunen, pääsihteeri, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Attachments

File Esityskalvot