Taide ja kirjallisuus

Ohjelma Lasten- ja nuortenkulttuuri
TAIA240. Kevään 2015 luennot.
Ohjelma TAHA124
Suomen kuvataide ja kuvataidekokoelmat
Ohjelma TAIP240
Taide
Ohjelma TAIP1105
Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto
Ohjelma TAIA1101
Estetiikka ja taiteenteoria
Ohjelma TAIP1103
Taidemaailma ja taiteellisen toiminnan muodot
Ohjelma TAIP1104
Länsimaisen taiteen historia
Ohjelma object code TAIP1105 Antiikin pitkä perintö
Kevät 2020
Ohjelma Troff document TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet
TAIP1102