Suomi

Suomen kieli ja Suomi toisena ja vieraana kielenä
Program SKIP204
Sanoista lauseiksi
Program SKIA607
Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen
Program SKIP304
Akateemiset tekstitaidot
Program SKIA2015
Kehittyvä kieli
Program STKE107
S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen
Program STKE129
Kielitietoinen koulutus
Program STKE129
Verkkokurssi
Program SKIA2015
Kehittyvä kieli
Program object code Arvaanko vai arvioinko
Puhumisnäytteet
Program STKE123
Suomen kielen taidon arviointi
Program STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
Program STKP010
Johdatus toisen kielen oppimiseen
Program STKE111
Suomi opittavana kielenä
Program S2-ylioppilaskoe
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -ylioppilaskokeen esittely
Program OpenOffice Impress template YKI-testi
Marja Seilonen esitteleen suomen kielen YKI-testiä.
Program STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
Program STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
Program STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa, haastattelu
Program STKE111
Suomi opittavana kielenä, intro
Program STKP010
Johdatus toisen kielen oppimiseen
Program STKP010
Johdatus toisen kielen oppimiseen
Program STKE129
Kielitietoisuus
Program STKE123
Suomen kielen taidon arviointi
Program STKE112 haastattelu Haverinen
STKE112