Liikuntatieteet

Liikuntatieteiden videot
Program Infot
Lasten ja nuorten liikunnan perusopintojen sekä Liikunnan ja terveyden monitieteisten perusopintojen infotallenteet
Program LNLP1001
Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa
Program LNLP1001
Lisävideot
Program LNLP1002
Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset
Program LNLP1003
Liikunta ja terveys
Program LNLP1004
Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia
Program LNLP1005
Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja ohjaaminen
Program LNLP1006
Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon sekä motoriikan mittaaminen
Program LPEY1002
Liikunnan ja urheilun pedagogiikka
Program Troff document LTKY1001 Luennot
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, luennot 2020-
Program LTKY1001 Luennot 2023
LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin 2023
Program Troff document LTKY1001 Demot
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, demot 2020-
Program LTKY1004
Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen
Program LTKY2001
Opintojakso on kokonaisvaltainen katsaus liikunnan ja terveyden ulottuvuuksiin.
Program LPEY1003
Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys