LTKY1001 Luennot 2020-

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, luennot 2020-