Kasvatustieteiden perusopinnot

Yleisopintoihin kuuluva KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin sekä kasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen KTKP010, KTKP020, KTKP030, KTKP040 ja KTKP050 luentotallenteet.
Program KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin
Tämä ohjelma sisältää yleisopintojen opintojakson KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin luentotallenteet ja -materiaalit. Luennot on tallennettu syksyllä 2016.
Program KTKP010 Oppiminen ja ohjaus
KTKP010 Oppiminen ja ohjaus -opintojakso kuuluu kasvatustieteen perusopintoihin. Luennot on tallennettu syksyllä 2016
Program object code KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto
Tämä ohjelma sisältää kasvatustieteen perusopintojen opintojakson KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto luentotallenteet ja -materiaalit.
Program KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (2016)
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Program Kasvatustieteen perusopintojen info sivuaineopiskelijoille
Tallenne 8.9.2016 järjestetystä infotilaisuudesta. Anna-Leena Huttunen
Program KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus
Osaaminen ja asiantuntijuus
Program KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
Tämä ohjelma sisältää kasvatustieteen perusopintojen opintojakson KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos luentotallenteet ja -materiaalit.
Program KTKP040 Kevät 2017
Tieteellinen tieto ja ajattelu
Program object code KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (2017)
Kevät 2017