Luokanopettajakoulutus

Ohjelma OKLA215
Vuorovaikutus ja oppiminen
Ohjelma Octet Stream POM1YMA matematiikka ydinosa
Syksy 2014
Ohjelma OKLS315
Syventävät ilmiöopinnot 2: kouluyhteisö ja yhteiskunta
Ohjelma POM1YSU
POM1YSU
Ohjelma object code POM11JO
POM11JO (Syksy 2014)
Ohjelma Octet Stream POM1YLL Ympäristö- ja luonnontiedon ydinosa
Syksy 2014
Ohjelma OKLA215 sl2015
OKLA215 luokanopettajakoulutuksen aineopintojen kurssin luennot sl 2015
Ohjelma POM1YYL - Ympäristö ja luonnontiede 2015
Syksy 2015
Ohjelma POM1YSu 2015
Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan ydinosa
Ohjelma OKLA215 Syksy 2016
OKLA215 Oppiminen ja vuorovaikutus
Ohjelma OKLS619 Luennot lv. 2016-17
Laadullisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiä
Ohjelma OKLA4300 Kandidaatintutkielma ja seminaari, kandi-info
Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät
Ohjelma Troff document KTKA2010 Laadulliset tutkimusmenetelmät
KTKA2010 Laadulliset tutkimusmenetelmät
Ohjelma OKLA4300
OKLA4300
Ohjelma Octet Stream OKLS1309 Kouluyhteisö ja yhteiskunta
OKLS1309 Kouluyhteisö ja yhteiskunta
Ohjelma Octet Stream Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA)
VOPA
Ohjelma OKLS1109 - Syksy 2022
Arviointi opettajan työssä
Ohjelma OKLS1309 Kouluyhteisö ja yhteiskunta (2023)
OKLS1309