Kasvatustieteiden laitos

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Varhaiskasvatus
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot
Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelmät
Koulutusjohtamisen instituutti
Program object code Ikaantyminen ja työ
Ikaantyminen ja työ, Susanna Paloniemi.
Program Kasvatustieteen päivät 2013
21 - 22.11.2013
Program KTKJ212
THE SECRETS OF REVIEW PUBLISHING
Program Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön
Program KTKS020
Konstruktionistinen näkökulma haastattelututkimukseen (kevät 2015)
Program Octet Stream Onnistu yhdessä
TSR-hanke videotietoisku
Program Octet Stream IPAD-opastusta
IPAD-opastusta
Program OPS/Työelämäpaneeli
Kasvatustieteiden laitoksen OPS-päivä "Maailma muuttuu - muuttuuko opetukseni?", Työelämäpaneeli, 15.9.2016
Program KAIS051 Kevät 2017
Ammatillinen identiteetti ja toimijuus