Sähköistyvä ylioppilastutkinto

Mitä muutoksia ja millä aikataululla sähköistyvä ylioppilastutkinto tuo lukiokoulutukseen? Miksi opiskelijan olisi tärkeää tuoda oma päätelaite mukaan opiskeluunsa jo lukio-opintonsa alkuvaiheessa?