Opintojen ohjaus, yhteiset opinnot ja ammattistartti