Teknologia

Teknologiayksikön materiaalit
BTI
Täältä löydät Biotalousinstituutin materiaalit
IT-instituutti
Täältä löydät IT-instituutin materiaaleja.
Konetekniikka
Täältä löydät konetekniikan materiaalit
Logistiikka
Täältä löydät logistiikan materiaalit
Rakennustekniikka
Täältä löydät rakennustekniikan materiaalit
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Täältä löydät sähkö- ja automaatiotekniikan videomateriaalia.
Tutkimuksen ja kehittämisen projektit | Research and Development Projects
Teknologiayksikön T&K-projektien tuottamaa videomateriaalia | Videomaterials produced by the R&D projects.
Vierailijaesitykset | Presentations by visiting lectures
IT-instituutin, Biotalousinstituutin, Logistiikan ja Teollisuustekniikan vierailevien luennoitsijoiden avoimia esityksiä. | Open presentations by visiting lecturers from the Institute of Information Technology, the Institute of Bioeconomy, Logistics and Industrial Engineering.
Hankintojen johtaminen ja kehittäminen käytännössä
Antti Puustinen, Skanska Oy
Suorat lähetykset
Työharjoittelu seminaarit
-
ALD CoCampus
-
Hankintaosaajat
-
Oulun Hankintaosaajat
-
Greetings from JAMK
-